måndag 28 november 2016


Lektionen den 28/11


Läs texterna och gör uppgiften/utvärderingen längst ned efter varje text:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar