måndag 24 oktober 2016

Lektionen den 24/10

Frågor till häftet/boken

A)

- Ge exempel på några livsfrågor.

- Vad menar den som menar att livet predestinerat?

- Vad menas med synd?

- Vad är skillnads mellan etik och moral?

- Jämför levnadsreglerna på sid. 78. Formulera din egen levnadsregel.

___________________________________________________________________

B) (Mailas in när de är klara)

- Är det slumpen eller ödet som styr livet, eller är det månen och stjärnformationer eller elektriska kraftfält i rymden. Eller är det något annat. Vad tror du?

- Skriv om de tio budorden så att de passar till ditt liv.


- Är det en skillnad på att låna eller stjäla? När kan lånet bli en stöld? Var går gränsen? Finns det en ”gråzon”?


___________________________________________________________________

C)


Arbete i grupper


  • Välj ett av de etiska problemområdena på sid. 80-83.
  • Ta reda på fakta: Vilka lagar finns (exempel). Finns det någon statistik i ämnet? Vilka yrkesgrupper arbetar med dessa frågor? Vilket land/länder vill ni ta upp?
  • Vilka åsikter finns i frågan? Vilka argument använder man sig av?
  • Vilka argument tycker ni är bra respektive dåliga? Vad tycker ni själva i frågan?
  • Gör en keynotepresentation av vad ni kommit fram till (stödord och eventuella bilder).
  • Presentera vad ni kommit fram till.

Grupperna:


Mike, Nico, Isak

Walter, Jonte, Felix

Liam, Jeppe, Kasper, Love 

Abbe, Joar, Timothy, Matte

Linnea, Alexandra, Ebba

Matti, Hanna S, Hanna A, 

Emma, Eve, Daniela, MelissaInga kommentarer:

Skicka en kommentar