onsdag 14 december 2016

UTVÄRDERING

Jag anser att ...


Vardagen innebär att vi stöter på en del etiska dilemman. Diskutera olika dilemman med hjälp av en etisk modell.

RE 14064 Jag anser attMänniskor ställs inför flera etiska dilemman, när allt fler behöver fly till Europa


Bakgrund

I din vardag möter du ibland olika etiska dilemman. Hur du upplever och hanterar dessa beror ofta på vilken etisk modell du utgår ifrån. Du ska nu gå in i rollen som en viss typ av etiker och argumentera utifrån en viss etisk modell.


Lärandemål

 • Jag kan resonera om moraliska frågeställningar.
 • Jag kan argumentera om moraliska frågeställningar.
 • Jag kan använda mig av de etiska modellerna när jag resonerar om moraliska frågeställningar.


Undersök

1. Du kommer jobba i grupp.
2. Dela in er grupp i tre mindre grupper, med max två personer i varje.
3. Läs i par om den etiska modell som ni ska representera. Paren i gruppen ska läsa om varsin etisk modell. Modellerna ser ni nedan. När ni läser ska ni tänka på att ni ska kunna argumentera och resonera utifrån just denna modell.


Diskutera

1. Gå tillbaka till era grupper om sex och diskutera de olika dilemman som finns presenterade nedan. Tänk på att ni ska kunna argumentera och resonera utifrån den modell som ni har läst om.

Olika etiska dilemman


Fortkörning
En mamma har precis blivit inringd till skolan för att hämta sin son som troligtvis brutit benet på idrotten. I bilen har sonen jätteont och mamma blir stressad. De kör förbi en skola där hastigheten är 30km/h. Mamman är så stressad för att sonen har ont och kör i 60km/h för att hinna fram till akuten så fort som möjligt. Är detta ok? Tänk på att utgå från er etiska modell.

Dödshjälp
I artikeln som finns länkad i uppgiften kan du läsa om att det i Schweiz är lagligt att ta sitt liv på så kallade dödskliniker. Hur skulle ni utifrån era etiska modeller reagera på detta?
Tiggeri
Utanför affären sitter nästan alltid en tjej i 10 års åldern och tigger efter mat och pengar. Ni har fått höra av många runtomkring att hon blivit utplacerad där av en grupp som organiserar tiggeri för att tjäna pengar på det. Flickan får ofta mat och pengar, men ni vet inte om hon får behålla det själv eller om det skulle gå till de som organiserar tiggeri. Ni vet också att hon inte får möjlighet att gå i skolan. Ska man ge mat och pengar till flickan? Tänk på att utgå från er etiska modell.

Flyktingsmuggling
Under 2015 och 2016 har de illegala dvs de ej lagliga flyktingströmmarna kring medelhavet ökat drastiskt. Människor har kommit till bl.a. Grekland via flyktingsmugglare, där de betalat stora summor pengar för att ta sig till Europa. Flyktingsmugglarna har tjänat pengar på detta och har inte alltid kunnat garantera en säker överfart på Medelhavet. Jag vill att ni ska diskutera om dessa flyktingsmugglare gör rätt för dessa människor? Tänk på att utgå från er etiska modell.
Utvärdering

 • Vi använder arbetsmetoden För eller emot/enig eller oenig och ta ställning till följande påståenden:
  1. Jag tycker att vi ska hjälpa alla flyktingar från Syrien.
  2. Jag tycker att det ska vara lagligt med dödshjälp.  
  3. Jag tycker att det borde bli olagligt att smuggla flyktingar till Europa.
  4. Jag tycker att det borde bli olagligt med tiggeri på vissa platser i Sverige.
  5. Jag tycker att det är okej att ibland köra fortare än hastighetsbegränsningen tillåter.


måndag 28 november 2016


Lektionen den 28/11


Läs texterna och gör uppgiften/utvärderingen längst ned efter varje text:

torsdag 17 november 2016

Grupperna för debatten:


Emma, Eve, Joar,     

Jonte, Abbe, Felix, Kaper      

Isak, Mike, Matte, JEsper


Matti, Ebba, Linnea, Melissa,                  

Timpa, Daniela, Walter,HAnnaS          

måndag 24 oktober 2016

Lektionen den 24/10

Frågor till häftet/boken

A)

- Ge exempel på några livsfrågor.

- Vad menar den som menar att livet predestinerat?

- Vad menas med synd?

- Vad är skillnads mellan etik och moral?

- Jämför levnadsreglerna på sid. 78. Formulera din egen levnadsregel.

___________________________________________________________________

B) (Mailas in när de är klara)

- Är det slumpen eller ödet som styr livet, eller är det månen och stjärnformationer eller elektriska kraftfält i rymden. Eller är det något annat. Vad tror du?

- Skriv om de tio budorden så att de passar till ditt liv.


- Är det en skillnad på att låna eller stjäla? När kan lånet bli en stöld? Var går gränsen? Finns det en ”gråzon”?


___________________________________________________________________

C)


Arbete i grupper


 • Välj ett av de etiska problemområdena på sid. 80-83.
 • Ta reda på fakta: Vilka lagar finns (exempel). Finns det någon statistik i ämnet? Vilka yrkesgrupper arbetar med dessa frågor? Vilket land/länder vill ni ta upp?
 • Vilka åsikter finns i frågan? Vilka argument använder man sig av?
 • Vilka argument tycker ni är bra respektive dåliga? Vad tycker ni själva i frågan?
 • Gör en keynotepresentation av vad ni kommit fram till (stödord och eventuella bilder).
 • Presentera vad ni kommit fram till.

Grupperna:


Mike, Nico, Isak

Walter, Jonte, Felix

Liam, Jeppe, Kasper, Love 

Abbe, Joar, Timothy, Matte

Linnea, Alexandra, Ebba

Matti, Hanna S, Hanna A, 

Emma, Eve, Daniela, Melissa